Wijziging van de tarieven

Standard

Opgelet…

Sinds 1 januari 2014 zijn de tarieven voor de logopedie gewijzigd. 

Individuele zitting van 30′: € 22,05
Aanvangsbilan: € 30,87

Evolutiebilan: € 44,11

U vindt deze informatie ook in de wachtplaats. 

Voor vragen kan u uiteraard bij mij, Evelien, terecht!

Advertisements